דברו איתנו 054-4565627
office@modus-gl.co.il

איך אנחנו יכולים
לעזור לכם  ?

שיוך דירות בקיבוצים, שיוך נכסים בקיבוצים

בשנים האחרונות מתמודדים ישובי המרחב הכפרי עם שינויים משמעותיים באורחות החיים, בדמוגרפיה, בהרכב החברתי ובהסדרים מול המדינה. שינויים אלה מחייבים התמודדות מערכתית מורכבת. במקרים בהם לא גובשה מדיניות ולא גובשו הסכמות רחבות, נדרשת מיומנות בניהול קונפלקטים ומשברים.

מודוס מייעצת ומלווה מועצות אזוריות ויישובים כפריים בניהול תהליכים אסטרטגיים מגוונים, בניהול ויישוב קונפליקטים ובתכנון הישובים עצמם.

אנו עושים זאת באמצעות שירות מותאם לקוח ויישום המודלים הייחודיים פרי פיתוחנו. צוות מודוס מביא עימו ערך מוסף ייחודי, הנוצר בחיבור בין תחומי ההתמחות של אנשי הצוות: יעוץ ארגוני, גישור וניהול קונפליקטים, בניית הסכמות, תכנון בהתמחות חברתית ופיתוח קהילתי. הנסיון והידע הרב מאפשרים לנו לתת מענה כוללני לקיבוצים, מושבים, ישובים קהילתיים, למועצות האזוריות ולתנועות המיישבות. יכולתנו לנהל תהליכים באופן המביא לתוצרים ברורים, כגון תכנית אסטרטגית ותכנית אב יישובית, כמו גם הסכמות רחבות על אורחות החיים, משיאה ערך מיטבי ללקוחותינו.

גישור בקיבוצים, בניית הסכמות קיבוציות

תהליכים אסטרטגיים 

יישובי המרחב הכפרי והמועצות האזוריות מתמודדים עם שינויים משמעותיים באורחות החיים, בדמוגרפיה, בהרכב החברתי ובהסדרים מול המדינה. שינויים אלה מחייבים התמודדות מערכתית מורכבת.

מודוס מייעצת למועצות אזוריות ויישובים כפריים ומלווה אותם בתהליכים אסטרטגיים מגוונים, בגישור ויישוב קונפליקטים ובתכנון הישובים עצמם. אנו עושים זאת באמצעות שירות מותאם לקוח ויישום המודלים הייחודיים פרי פיתוחנו. יכולתנו לנהל תהליכים באופן המביא לתוצרים ברורים, כגון תכנית אסטרטגית ותכנית אב יישובית, כמו גם הסכמות רחבות על אורחות החיים, קליטה וטיפול בסוגיות כגון התאמת המבנה הארגוני, שיוך דירות ונכסים, משיאה ערך מיטבי ללקוחותינו.

INVISIBLE (don't delete)

שיוך דירות ונכסים

תהליכי השיוך – דירות ונכסים/פירות נכסים – מייצרים אתגר מיוחד. מדובר בתהליכים מורכבים וקשים להבנה לחבר מן הישוב, אשר השפעתם על הישוב ועל התא המשפחתי היא דרמטית ואשר מקובל (ובחלק מההחלטות גם נדרש) לאשרן ברוב גדול של החברים. במצב דברים זה, נדרשת מומחיות משולבת – בניהול תהליכים מורכבים, בשליטה בתוכן ובהנגשתו לחברים. יועצי מודוס הבכירים המתמחים בתחום זה, הם בעלי רקע משפטי בתחום, נסיון תהליכי עצום ומומחיות בהנגשת תוכן. נשמח לסייע לכם להוביל את הספינה לחוף מבטחים בתהליך מובנה, יעיל ואפקטיבי.

שינוי ארגוני

השינויים הדמוגרפיים ובאורחות החיים, יחד עם מורכבות של סטטוסים שונים בישוב והטמעה של טכנולוגיות ותפיסות ניהוליות מתקדמות, מובילים ישובים רבים לבחינה מחודשת של המבנה הארגוני והניהולי שלהם. כיצד מתקבלות החלטות בישוב? מה האיזון הנכון בין ממלאי תפקידים מתנדבים ובשכר? מיהו הגוף האחראי לניהול הישוב? האם צריך יו"ר? היועצים הארגוניים המנוסים של מודוס ממשיכים לסייע לישובים רבים לנהל תהליכי שינוי ארגוני ולהתאים עצמם למציאות המשתנה.

אסטרטגיית בעלים

בעבר, לא היתה כל שאלה. מטרת העסקים המשותפים בקיבוץ היתה לפרנס את החברים ובני משפחותיהם, לשמש כמקום עבודה ולתמוך בתקציב הקהילה. מירב המשאבים הופנו לפיתוחם כחלק מתפיסת יסוד של הקואופרטיב. ומה היום? מה מטרת העסקים המשותפים היום? מקומות עבודה? רווחים לבעלים? מקור לתקציב הישוב? ובעתיד? האם אנו מעוניינים להמשיך ולהשקיע בעסקים חדשים? חקלאות? תיירות? תעשיה? מסחר?

מודוס מנהלת תהליך משתף ציבור ואפקטיבי, בהובלת ממלאי התפקידים ונבחרי הציבור ובשיתוף חברי הקיבוץ, במטרה לתת מענה מוסכם לשאלות אלה, כך שהמגזר העסקי יוכל לפעול לקידום אסטרטגיה עסקית התואמת את ציפיות הבעלים.

חיזוי אוכלוסייה ותכנון פרוגרמטי

חיזוי אוכלוסיה מהווה כלי תומך להחלטות תכנוניות, חברתיות ותקציביות משמעותיות בישוב. אנו מתחילים בניתוח דמוגרפי (כמה תושבים בכל קבוצת גיל יש ביישוב? מהם אחוזי הילודה, קצב הריבוי הטבעי, אחוז העוזבים, אחוז בני המקום שנשארים? מה מצבנו ביחס לישובים אחרים במועצה האזורית ובכלל המדינה?). ממשיכים לבחינת חלופות גידול אפשריות, חתך האוכלוסייה הנקלטת, תפרוסת הגילאים ביישוב בעוד חמש שנים, עשר שנים, עשרים שנה… ועל בסיס המידע הזה מקבלים החלטות – מדיניות קליטה, בניה ושדרוג מבני ציבור, סדר עדיפויות בביצוע תשתיות ועוד. צוות מודוס כולל בעלי תואר שני בתכנון ערים ואזורים, עם התמחות בישובים כפריים. מומחיות זו, יחד עם שאר התמחויות הצוות מבטיחה ניתוח מקצועי עם שימוש נכון בנתונים, לצורך קבלת ההחלטות האסטרטגיות.

INVISIBLE (don't delete)

תכנית אסטרטגית יישובית ובניית הסכמות

פעם אמר לנו יו"ר של קיבוץ שבנקודה מסוימת "הרמנו את הראש ושאלנו עכשיו לאן?"
זוהי שאלה אסטרטגית. כיצד ייראה הישוב שלנו בעוד עשור? מי יגור בו? האם נהיה קיבוץ/ישוב קהילתי או משהו אחר? מה יהיו אורחות חיינו? מה צריך להיות המבנה הארגוני שישרת את צרכינו?
האתגרים העומדים בפני ישובי המרחב הכפרי, הינם בעלי השפעה כבדת משקל ולשנים קדימה. יתר על כן, אתגרים אלה הם בעלי השפעה הדדית, כזו המחייבת לא רק תכנון ארוך טווח, אלא גם ראיה כוללנית ובניית הסכמות בין קבוצות שונות הנבדלות בתפיסות העולם ובאינטרסים שלהם.

צוות מודוס פיתח מודל ייחודי ושיתופי לגיבוש תכנית אסטרטגית יישובית המבוסס על 20 שנות נסיון. התוצר הוא ביטוי של מדיניות רב שנתית, באמצעות מערך כולל של החלטות מבוססות הסכמה רחבה לגבי תחומי החיים המרכזיים, היוצרת תמונה ברורה, מוסכמת ומעשית של "לאן פנינו ואיך מגיעים לשם". התהליך שיצרנו מאפשר כל זאת ועוד ויוצר בפרק זמן מהודק, הסכמה רחבה לגבי המצב, תמונת עתיד ברורה, מטרות וכיווני פעולה מוסכמים. התכנית מהווה בסיס איתן לשם גיבוש תכניות ייעודיות ותכניות עבודה רב שנתיות.

מדיניות צמיחה דמוגרפית וליווי תהליכי קליטה

השינויים הדרמטיים בתחומי הדיור בעשור האחרון, שורת שינויים באורחות החיים ובהחלטות מדינה ובעיקר התובנה כי הקרקע היא משאב מוגבל ובעל ערך הולך ועולה, הביאו למצב בו מרבית הישובים הכפריים נדרשים לבחון מחדש את מדיניות הקליטה שלהם. כמה גדולים אנו רוצים להיות? את מי נקלוט ובאיזה קצב? לאיזה סטטוס (בקיבוצים)? באילו תנאי קליטה?

התשובות אינן טריוויאליות ומשקפות מורכבות חברתית, כלכלית ומשפטית. המורכבות אף גדולה יותר בקיבוצים שקלטו הרחבות קהילתיות או חברים בחברות חלקית ומעוניינים לבחון את שינוי תמונת המציאות בה הם חיים.

צוות מודוס מתמחה בליווי יישובים ומועצות אזוריות בגיבוש מדיניות קליטה רב שנתית, תוך שילוב מומחיות תוכן, שימוש בכלים תכנוניים כגון תחזיות אוכלוסיה ותכנון פרוגרמטי ובמיומנויות גישור ובניית הסכמות. בנוסף, אנו מלווים את ועדות הקבלה והקליטה ומסייעים בשילוב החברתי של קולטים ונקלטים.

שינוי והתאמת אורחות חיים

האם אנחנו קיבוץ? מה זה אומר היום? ואם אנחנו ישוב קהילתי, מה זה אומר? מה אנחנו עושים במשותף? מה משמעות הערבות ההדדית? שאלות אלה ודומות להן, הן שאלות של תפיסת עולם וערכים, אולם הן מיתרגמות לכמה אנחנו מוכנים לתת ומה אנו מצפים לקבל. היכולת לתרגם דיון ערכי ועקרוני, למסגרת תקציבית והחלטות אופרטיביות, תוך מענה לצרכים שונים ולעיתים מתנגשים, היא מלאכה עדינה. ההכרח לקבל החלטות בהסכמה רחבה, הופך אותה למאתגרת במיוחד. המומחים של מודוס מסייעים לקהילות ויישובים להפוך מחלוקות להסכמות ודיון ערכי וקהילתי להחלטות חברתיות וכלכליות ישימות.

עסקהילה - פיתוח יזמות עסקית בקהילה

העשור האחרון הביא לשינוי מרחיק לכת באופי ההתיישבות הכפרית בישראל. הקליטה לישובים רבים מתאפיינת בנקלטים משכילים, עצמאיים, "רעבים" ובעלי רוח יזמית. אוכלוסייה שמחפשת קשרי קהילה חזקים כמו גם מקורות פרנסה חדשים, שאינם נשענים על הענפים המסורתיים.

ה"הפרדה בין משק לקהילה" שהיא אחד מעקרונותיו הבולטים של הקיבוץ המתחדש, מבקשת "עדכון גרסא" והתאמה לעולם העסקי של המאה ה-21. גם בישובים קהילתיים רבים מתמודדים עם שאלות דומות : כיצד נרתום את ההון האנושי שלנו לחיזוק החוסן הכלכלי של הקהילה? כיצד נייצר ענפי הכנסה חדשניים ומעודכנים לרוח התקופה? כיצד נפתח אקוסיסטם שתומך וממנף את היזמים בקהילה?

צוות מודוס מביא גישה חדשנית לנושא. בתהליך מובנה, בקו התפר שבין עסקים וקהילה, אנו מלווים את היישוב בגיבוש אסטרטגיה יישובית בנוגע ליזמות והקמה של "מנהלת יזמות" מקומית, חונכים ומלווים את חברי הצוות, יוצרים גשרים להידברות בין כלל הכוחות הפעילים ביישוב ובמועצה סביב הנושא ונותנים ליווי-על ליוזמות חדשות שנולדות, משלב הרעיון, דרך בניית תכנית עסקית, גיוס הון ובניית המוצר/העסק.

ניהול קונפליקטים בקיבוצים, גישור בקיבוצים

ניהול קונפליקטים 

"איפה הייתם בפילוג?" היא המחמאה הגדולה ביותר שקיבלנו. האם יקום בית כנסת בקיבוץ? האם יקום לול בסמוך להרחבה הקהילתית? איך מתמודדים עם סכסוך משפחות? האם ארגון "שוברים שתיקה" יוזמן לדיון במועדון הקיבוץ?

יישובי המרחב הכפרי מורכבים היום ברובם מקבוצות אוכלוסייה שונות, בעלות הבדלי תפיסה וצרכים. הבדלים אלה מעוררים קונפליקטים בתחומי חיים שונים ובמערכות היחסים שבין תושב לתושב, בין חברים ותושבים לבין הממסד היישובי ובין קבוצות שונות בישוב.
מערכות החיים הצפופות, כמו גם התלות ההדדית והעתיד המשותף, מחייבות מנגנונים לישוב סכסוכים, המבוססים על תפישת העולם הגישורית ומאפשרים את סיום המחלוקת במהירות, תוך חסכון בזמן ובעלויות ובעיקר תוך מתן תשומת לב המשך החיים המשותפים בישוב.

צוות מודוס כולל את בכירי המגשרים, המובילים את תחום הגישור במרחב הכפרי בשני העשורים האחרונים. הצוות מתאים את המענה לצרכי הישוב והצדדים לקונפליקט, תוך שימוש בכלים מעולם הגישור, הבוררות וניהול משברים.

INVISIBLE (do not delete)

בוררות

"היינו חייבים הכרעה מהירה, וודאית וברורה, האם הדירה תשויך ליורשים או למשפחה שגרה בה כעת."

הליכי בוררות מתאימים במקרים בהם נדרשת הכרעה ברורה במחלוקת, אולם הצדדים אינם מעוניינים לקיים הליך משפטי ארוך, פומבי ויקר. מודוס מציעה הליכי בוררות מהירים ויעילים בסוגיות שונות בהתמחות בהיבטים השונים הקשורים לאגודות שיתופיות, כגון שיוך דירות, מחלוקות כספיות, תקנוניות ועוד.

במסגרת הסכם הבוררות, קובעים הצדדים את תנאי הבוררות. כך, בין השאר, הם קובעים את גדר המחלוקת (באיזה סוגיות תעסוק הבוררות), האם הבורר יהיה כפוף לדיני הראיות או לא, אם יוכל לפסוק הוצאות, אם יידרש לנמק את פסק הבורר ואם יוכלו הצדדים לערער על פסק הבורר או לא.

INVISIBLE (do not delete)

גישור

"בזכות הגישור, ועד האגודה החקלאית והועד המקומי חזרו לעבוד בשיתוף פעולה. כל המציאות במושב השתנתה"…

גישור הינה שיטה ליישוב סכסוכים. בשיטה זאת, מגשר מקצועי ונייטרלי מסייע לצדדים בקונפליקט להגיע להסדר מוסכם. המגשר עשוי להציע הצעות משלו לפתרונות מוסכמים, אך אין לו סמכות לכפות אותם על הצדדים. ההשתתפות בהליך הינה מרצון, וכל צד רשאי לפרוש ממנו בכל שלב. צוות הגישור במודוס מוביל את תחום הגישור בישראל מעל ל- 20 שנה. ניהלנו מאות רבות של הליכי גישור והניסיון והמוניטין שלנו, יחד עם היותנו גוף חוץ תנועתי או מועצתי, מבטיחים ללקוחותינו את השירות המקצועי ביותר בנמצא.

מהם יתרונות הגישור?

הצדדים קובעים את התוצאה הסופית

בניגוד להליכים משפטיים או הליכי בוררות, בהם יש חוסר וודאות לגבי התוצאה הסופית, בגישור הצדדים הם הקובעים מהו הפתרון הרצוי להם על בסיס הבנה עמוקה ורחבה יותר מאשר זו המתאפשרת בדיון בפני שופט. ההסדר נובע מהסכמת הצדדים ומותאם לאפשרויות ולצרכים של הצדדים ולאופי הייחודי של כל מקרה ומקרה, תוך שימת דגש על קבלת פתרונות איכותיים ומעשיים.

מהיר ומיידי

השתתפות בגישור מאפשרת לצדדים לפתור את הסכסוך באופן מיידי, לעומת הליכים משפטיים, למשל, העלולים לארוך אף שנים. אורכו של הליך הגישור תלוי בצדדים ובמורכבות הסכסוך. בדרך כלל, משך הפגישות הינו שעתיים עד שלוש שעות. מרבית הגישורים מסתיימים לאחר לא יותר משתים-שלוש פגישות. לעיתים די במפגש אחד. עם זאת, יש לקחת בחשבון כי קיימים מקרים מורכבים ומסובכים הדורשים טיפול מעט  ארוך יותר.

עלויות נמוכות ביחס לדרכים אחרות לפתרון סכסוכים

עלויות הגישור נמוכות במידה משמעותית מהליכים משפטיים או מהליכי בוררות.

אווירה נוחה ומכובדת

שיחות הגישור מתנהלות באווירה נינוחה המאפשרת תקשורת בונה בין הצדדים. כמו כן, אווירה בלתי פורמלית זו מאפשרת לכל צד לבטא את צרכיו ככל שיידרש וללא חשש. יחד עם זאת, נשמרת בקפדנות אווירה של כבוד הדדי.

הליך שקט, אינטימי וסודי

אופיו של הליך הגישור מאפשר לצדדים אשר אינם מעונינים בחשיפה, לשמור על התדיינות אינטימית שאינה פתוחה לקהל ושלא יתנהל רישום פומבי שלה ברשומות. הליך הגישור חסוי ואינו קביל בבית המשפט.

פתרונות מוסכמים מחזיקים מעמד לאורך זמן

מאחר והסכמי הגישור נעשים בהסכמת הצדדים, פוחתים הסיכויים להזדקקות להליכי הוצאה לפועל של הסכמים אלה, בניגוד להכרעת שופט או בורר, שגורמת לעיתים לפתיחתו של מאבק חדש בין הצדדים.

ההליך מאפשר קיום מערכת יחסים תקינה בין הצדדים

לעיתים נדרשת התייחסות למערכת היחסים שהיתה בין הצדדים בעבר ולטיבם של היחסים ביניהם בעתיד. לכן, גישור מומלץ במיוחד כדרך לפתרון סכסוכים בין בני זוג, שכנים, חברים, קרובי משפחה, שותפים עסקיים וצדדים אחרים, המעוניינים או זקוקים להמשך קשר עתידי כלשהו ביניהם.

צוות ניהול משברים

"הקמנו צוות פנימי שהצליח לפתור כמה בעיות שהיו יכולות בקלות להתפתח לסכסוך משפטי עם הקיבוץ"…

מציאות החיים בישוב הכפרי מעלה צורך במערכת קהילתית שתהווה כתובת זמינה, המסוגלת לסייע בזיהוי וטיפול מתאים בקונפליקטים ובניהול משברים פנימיים בישוב, בקבלת פניות מהציבור, איתור של בעיות בתחומי הפרט והכלל, ליבונן וסיוע בפתרונן. מערכת אפקטיבית כזאת מביאה לא רק לצמצום משמעותי של המחלוקות בישוב, באמצעות כוחות פנימיים, אלא גם לעליה בשביעות הרצון של חברי הקהילה לאורך זמן. צוות מודוס פיתח מודל ייחודי של צוות המורכב מחברים מתנדבים בקהילה, המקבל הכשרה מתאימה ומלווה ע"י יועץ מומחה חיצוני.

 תפקידי הצוות כוללים, בין השאר:

  • איתור ויזום מקרים הדורשים טיפול בתחומי הפרט וקבלת פניות מהציבור וממלאי תפקידים.
  • ביצוע אבחון ראשוני במסגרת "חדר מיון קהילתי", באמצעות כלים אבחוניים מקצועיים. חלופות נוספות לטיפול לאחר האבחון הראשוני יכללו טיפול באמצעות הגורמים המתאימים בקהילה, או שימוש בהליכים חיצוניים כגון גישור, בוררות, יעוץ וקבלת חו"ד מקצועית ועוד.
  • בכל המקרים, לרבות במקרים של גישור או תהליך אחר המנוהל ע"י גורם חיצוני – באחריות הצוות ללוות את התהליך, לפעול להבטחת קידומו ומיצויו ואף לוודא כי הבעיה נפתרה לאורך זמן.
  • ביצוע פעולות מניעתיות (הדרכת חברים למי לפנות, זירוז טיפול ע"י ממלא תפקיד ועוד).
  • הטמעה של התפיסה והשירות בקהילה באמצעים שונים.

במקרים של זיהוי בעיות מתמשכות בקהילה, המקשות על תפקודה ו/או על תפקודם של חברים בתוכה, תהיה על הצוות אחריות לפעול ל:

  1. ניתוח ואיפיון המשבר על ידי הצוות בשיתוף יועץ חיצוני, ממלאי תפקידים בקיבוץ ואנשי מקצוע שונים.
  2. תכנון תהליך התערבות לצורך טיפול במשבר, כגון: גישור קהילתי, בניית הסכמות ועוד.
  3. ליווי הטיפול והעברתו לידי ממלאי תפקידים רלוונטיים בקיבוץ, לפי הצורך.
  4. בקרה על תהליכי הטיפול, סיומם ותהליכי ההמשך הנובעים מהם.
הרצאות, סדנאות, ליווי מנהלים

הרצאות, סדנאות וליווי מנהלים

לאורך השנים לימדנו והכשרנו מאות רבות של מנהלים ובעלי תפקידים שונים להתמודד טוב יותר עם מצבי קונפליקט ועם הצורך בגיבוש אסטרטגיה והובלת שינוי. הטמענו שפה, בנינו יכולות, נתנו כלים יישומיים ויצרנו שינוי. במקרים רבים אנחנו משלבים מודולה של הכשרה בתוך תהליכים מורכבים יותר באופן שיוצר ערך מוסף למשתתפי התהליך. הרצאות וסדנאות ניתן גם לבצע במסגרת תכניות הכשרה רחבות או ייעודיות.

INVISIBLE (do not delete)

סדנאות

הנהלות, ועדים מקומיים וצוותי עבודה מתחלפים לא אחת. יתר על כן, חלקם מורכבים לעיתים מאנשים בעלי סדר יום ותפיסת עולם שונים. כיצד נהפוך לצוות? כיצד נקדם מטרות משותפות? הסדנאות שלנו מתייחדות בשילוב של הקניית מיומנויות וכלים, למידת עמיתים, ניתוח וטיפול במקרי שטח. תוצרי העבודה הם בדר"כ צוותים מגובשים חברתית עם מטרות אופרטיביות משותפות וכללי עבודה ברורים.

INVISIBLE (do not delete)

הרצאות

מהי תכנית אסטרטגית, מדוע היא נחוצה ואיך בונים אותה? כיצד לנהל קונפליקט בקהילה, מהו גישור קהילתי וכיצד יכול המנהל לעשות שימוש בכלים גישוריים בניהול הקהילה? יועצי מודוס הבכירים חולקים את נסיונם העצום בקורסי הדגל לניהול קהילה, במכללת רופין, מכללת כנרת, מכללת הגליל המערבי ועוד. בנוסף, אנו מרצים לצוותים מועצתיים ובכנסים בכל רחבי הארץ.

ליווי מנהלים

לעיתים, כל מה שנדרש זה מישהו מנוסה שילווה את המנהל מאחורי הקלעים ויסייע לו לנהל בעצמו תהליך שינוי, משבר, או קונפליקט. אנו יודעים לא רק להוביל או לנהל תהליכים, אלא גם לייעץ וללוות את המנהל הנמצא בחזית. הליווי כולל לא רק ייעוץ אלא גם הקניית כלים ומיומנויות ושיתוף בידע הרחב שאנו שמחים להעניק ללקוחותינו.

 

דברו איתנו

אתם מוזמנים לפנות אלינו בכל שאלה או עניין

האתר הזה מוגן מספאם ע"י reCAPTCHA תחת מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש של Google

גלעד לוי - מנכ"ל

טלפון נייד: 054-4565627
טלפון במשרד: 077-2162189
פקס: 153-777989556

ויתקין 10
חיפה 3475616